Abide With Me – vs. 1(Blijf bij mij Heer’!)

1, Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me
——————————————-
1, blijf bij mij; snel valt de schemering;
De duisternis wordt dieper; Heer’, blijf bij mij.
Wanneer andere helpers falen en troost vluchten,
Hulp der hulpelozen, o blijf bij mij

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl