Abide With Me – vs. 3

3.Not a brief glance I beg, a passing word,
But as Thou dwell’st with Thy disciples, Lord,
Familiar, condescending, patient, free.
Come not to sojourn, but abide with me.
——————————————–
3. Ik smeek niet om een korte blik,
Maar zoals U bij Uw discipelen woont, Heer’,
Bekend, neerbuigend, geduldig, gratis.
Kom niet om te verblijven, maar blijf bij me.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl