Abide With Me – vs. 4

4.Come not in terror, as the King of kings,
But kind and good, with healing in Thy wings;
Tears for all woes, a heart for every plea.
Come, Friend of sinners, thus abide with me.
———————————————–
4.Kom niet in angst, zoals de Koning der koningen,
Maar vriendelijk en goed, met genezing in Uw vleugels;
Tranen voor alle ellende, een hart voor elk pleidooi.
Kom, Vriend van de zondaars, blijf dus bij mij.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl