Abide With Me – vs. 7

7.I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.
—————————————————
7. Ik vrees geen vijand, met U bij de hand om te zegenen;
Kwalen hebben geen gewicht, en tranen geen bitterheid.
Waar is de prikkel van de dood? Waar, graf, uw overwinning?
Ik triomferen toch, als Gij blijf bij mij.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl