Abide With Me – vs. 8

8.Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.
——————————————————-
8.Houdt Gij Uw kruis voor mijn gesloten ogen;
Schijnen door de duisternis en richt me naar de hemel.
Hemelmorgen breekt aan, en ijdele aardse schaduwen vluchten;
In het leven, in de dood, o Heer’, blijf bij mij.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl