Ach, blijf met Uw genade – vs. 3

Ach, licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!

  • M70
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl