Ach, blijf met Uw genade – vs. 4

Vervul met Uwe zegen
onz’ armoe, rijke Heer’,
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!

  • M70
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl