All Hail, Adored Trinity – vs. 2

2 Three Persons praise we evermore,
One only God our hearts adore:
In your sure mercy ever kind,
May we our strong protection find.
———————————-
2 Drie Personen prijzen we altijd,
Eén God alleen, onze harten aanbidden:
In Uw zekere genade ooit vriendelijk,
Mogen wij onze sterke bescherming vinden.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl