All Hail, Adored Trinity – vs. 3

3 O Trinity, O Unity,
Be present as we worship thee;
And to the angels’ songs in light
Our prayers and praises now unite.
———————————–
3 O Drie-eenheid, O Eenheid,
Wees aanwezig terwijl we U aanbidden;
En op de liederen van de engelen in het licht
Onze gebeden en lof verenigen zich nu.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl