All hail the power of Jesus’ name! vs. 2

2 O seed of Israel’s chosen race
now ransomed from the Fall,
hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all.
Hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all!
———————————–
O zaad van Israëls gekozen ras
nu losgekocht van de herfst,
wees gegroet die u redt door Zijn genade,
en kroon Hem Heer’ van alles.
Wees gegroet die u redt door Zijn genade,
en kroon Hem Heer’ van alles!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl