All hail the power of Jesus’ name! vs. 4

4 Oh, that with all the sacred throng
we at His feet may fall!
We’ll join the everlasting song
and crown Him Lord of all.
We’ll join the everlasting song
and crown Him Lord of all.
——————————-
Oh, dat met alle heilige menigte
wij aan Zijn voeten mogen vallen!
We zullen ons bij het eeuwige lied voegen
en kroon Hem Heer’ van alles.
We zullen ons bij het eeuwige lied voegen
en kroon Hem Heer’ van alles.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl