Alle roem is uitgesloten – vs. 3

Zoo, zoo lief had God de wereld,
Dat Hij zijnen eigen’ Zoon
Voor die afgevallen wereld
Overgaf aan smaad en hoon;
Ja, toen wij nog zondaars waren,
Schonk d’Ontfermer ons gena’,
Stierf zijn Zoon op Golgotha
Stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd’, o Englenstem,
Menschentong, verheerlijkt Hem!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl