Alle roem is uitgesloten – vs. 4

‘k Bleef Gods roeping nog weêrstreven,
Maar, verzoend door Jezus bloed,
Schonk Hij mij geloof ten leven,
En vernieuwing van gemoed;
‘k Zag mijn schuld met schaamt’ en rouwe,
‘k Zag, wat God m’ in Christus gaf;
´k Lei mijn’ snooden argwaan af
En geloofd’ aan ’s Vaders trouwe:
God is liefd’, o Englenstem,
Menschentong, verheerlijkt Hem!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl