Alle roem is uitgesloten – vs. 5

Om te sterven aan de zonden,
Schenkt zijn liefde mij den Geest,
Wiens vertroosting al de wonden
Van mijn zondig hart geneest
Die mij ’t waar geluk leert kennen,
Mij vervult met Christuszin,
En door dankbre wedermin
Mij aan zijnen dienst wil wennen:
God is liefd’, o Englenstem,
Menschentong, verheerlijkt Hem!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl