Alle roem is uitgesloten – vs. 7

Kan een vrouw haar kind vergeten,
Als haar zuigling schreit van pijn?
Zou z’een ware moeder heeten,
En zoo weinig moeder zijn?
Maar, al kon dit mooglijk wezen,
Vader! die mijn nooden ziet,
Vader! Gij vergeet mij niet;
Neen, dit heb ik nooit te vreezen:
God is liefd’, o Englenstem,
Menschentong, verheerlijkt Hem!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl