Alleluia! Sing to Jesus – vs. 1

1 Alleluia! Sing to Jesus;
His the scepter, His the throne.
Alleluia! His the triumph,
His the victory alone.
Hark! The songs of peaceful Zion
thunder like a mighty flood;
“Jesus out of ev’ry nation
has redeemed us by His blood.

——————————–
1.Halleluia! Zing voor Jezus;
Zijn de scepter, Zijn de troon.
Halleluja! Zijn de triomf,
Hij is de overwinning alleen.
Merk! De liedjes van vreedzame Sion
donder als een machtige vloed;
“Jezus uit elke natie
heeft ons verlost door Zijn bloed.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl