Alleluia! Sing to Jesus – vs. 2

2 Alleluia! Not as orphans
are we left in sorrow now.
Alleluia! He is near us;
faith believes, nor questions how.
Though the cloud from sight received Him
when the forty days were o’er,
shall our hearts forget His promise,
“I am with you evermore”?
——————————————-
2.Halleluia! Niet als wezen
zijn we nu in verdriet achtergelaten.
Halleluja! Hij is dichtbij ons;
geloof gelooft, noch vraagt zich af hoe.
Hoewel de wolk uit het zicht Hem ontving
toen de veertig dagen voorbij waren,
zullen onze harten zijn belofte vergeten,
“Ik ben altijd bij je”?

  • M70
  • M80
  • M90
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl