Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst – vs. 2

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer’
en met elke morgen keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper is de nood toch niet!
Wat ons ontviele, Redder in nood.
Red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl