Als ik Hem maar kenne – vs. 3

Waar ik Hem mag leven
is mijn vaderland.
Elke gave, mij gegeven,
valt als erfdeel in mijn hand.
Broeders, lang verloren,
vind ik in zijn jongeren herboren.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl