Als ik het wond’re kruis aanschouw – vs. 1

Als ik het wond’re kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die ’t al volbracht,
dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw
en ’t rijkst gewin slechts schade acht

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl