Als ik het wond’re kruis aanschouw – vs. 4

Lof Hem, die door Zijn kruis en dood
gena voor zondaars heeft bereid!
Lof Hem en Zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl