Als ik in gedachten sta – vs. 2

Hoe nog stervende Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.’

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl