Als ik in gedachten sta – vs. 3

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.’

  • M70
  • M80
  • M90
  • Solo-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl