Als ik in gedachten sta – vs. 5

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’,
God mij nooit verlaten zal!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl