Als ik in gedachten sta – vs. 6

Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’
dan roep ik: ‘O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard verzoening schonk!’

  • M70
  • M80
  • M90
  • Solo-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl