Als ik in gedachten sta – vs. 7

Op Zijn kreet: ‘Het is volbracht,’
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft.’

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl