Als ik in gedachten sta – vs. 8

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

  • M70
  • M80
  • M90
  • Solo-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl