Amazing-Grace – vs. 5

Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
——————————————
5. Ja, wanneer dit vlees en dit hart zal falen,
En het sterfelijke leven zal ophouden,
Ik zal, binnen de sluier, bezitten
Een leven van vreugde en vrede.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl