Approach, my soul – vs. 3

3. Bowed down beneath a load of sin,
By Satan sorely pressed,
By wars without, and fears within,
I come to Thee for rest.
————————————
3. Neergebogen onder een last van zonde,
Door satan hard bestookt,
Door strijd van buiten en vrees van binnen,
Kom ik tot U om rust.

  • M60
  • M70
  • M80
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl