Beveel gerust uw wegen – vs. 10

Wel u, gij kind der trouwe,
g’ ontvangt dan voor Gods troon
aan d’ eindpaal van uw rouwe
uw overwinningskroon!
God zelf reikt u de palmen
in uwe rechterhand,
en gij zingt vreugdepsalmen
in ’t hemels Vaderland.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl