Beveel gerust uw wegen – vs. 11

Hoor onze smeekgebeden,
Heer’, red uit alle nood!
Sterk onze wank’le schreden,
en leer ons tot de dood
op Uwe hoed’ en zegen
vertrouwen, vroom van zin:
zo voeren onze wegen
gewis ten hemel in!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl