Beveel gerust uw wegen – vs. 5

Mijn lijdend hart blijv’ hopen,
blijv’ hopen onversaagd.
Al spert zich d’ afgrond open,
schoon u de kommer plaagt,
God rukt u uit die zorgen,
verwacht alleen Gods tijd,
en eerlang rijst de morgen,
wiens licht uw ziel verblijdt.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl