Beveel gerust uw wegen – vs. 7

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl