Beveel gerust uw wegen – vs. 9

Maar zo uw trouw mag blijken,
zo gij Gods wil betracht,
dan doet Hij d’ onspoed wijken,
ook als gij ’t minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houdt gij slechts onder ’t strijden
aan Gods beloften vast.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl