Blest be the dear uniting love – vs. 2

2. Join’d in one Spirit to our Head,
Where He appoints we go;
And still in Jesus’ footsteps tread,
And do His work below.
—————————————-
Samengevoegd in één Geest met ons Hoofd,
Waarheen Hij wijst, gaan wij;
Wij treden steeds in Jezus’ voetstappen
En doen Zijn werk hierbeneden.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl