Blest be the dear uniting love – vs. 7

7. But let us hasten to the day
Which shall our flesh restore,
When death shall all be done away,
And bodies part no more!
—————————————-
Maar laten wij ons haasten naar de dag
Die ons lichaam zal herstellen,
Wanneer de dood geheel tenietgedaan zal worden
En onze lichamen niet meer van elkaar zullen scheiden!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl