Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij – vs. 1

Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet!

  • M70
  • M80
  • M90
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl