Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij – vs. 2

Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer’!

  • M70
  • M80
  • M90
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl