Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij – vs. 3

‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer’, in nacht en zonneschijn!

  • M70
  • M80
  • M90
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl