Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij – vs. 4

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer’.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl