Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij – vs. 5

Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer’, blijf mij nabij!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl