Bron van zaligheden – vs. 1

Bron van zaligheden
Doe m’Uw pad betreden,
Volgzaam, blij en stil.
Trooster aller smarten,
Neig mijn dwaalziek harte
Tot Uw vrees en wil,
Leer mij U in heel mijn leven
Lof, aanbidding, dank te geven.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl