Bron van zaligheden – vs. 2

Bron van Geesteskrachten,
Leer mij U verwachten,
Wakend, biddend zijn.
Help m’in ’t daaglijks leven
Liefde na te streven,
Waar en rein te zijn;
En mijn leven zó getuige,
Dat de wereld voor U buige.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl