Bron van zaligheden – vs. 3

Bron van mijn verblijden,
Leer mij ook in ’t lijden
Stil zijn en verheugd.
Dat men in mijn wezen
Duid’lijk steeds moog’ lezen:
Jezus’ kracht geeft vreugd.
Dan zal eens in ’t uur van scheiden
Zelfs de dood mijn ziel verblijden.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl