Christ, the Lord is risen today – vs. 2

2 Love’s redeeming work is done, Alleluia!
Fought the fight, the battle won, Alleluia!
Death in vain forbids him rise, Alleluia!
Christ has opened paradise, Alleluia!
——————————————-
2. Het verlossende werk van Liefde is gedaan, halleluja!
De strijd gestreden, de strijd gewonnen, halleluja!
De dood verbiedt Hem tevergeefs op te staan, halleluja!
Christus heeft het paradijs geopend, halleluja!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl