Christ, the Lord is risen today – vs. 4

4 Soar we now where Christ has led, Alleluia!
Following our exalted Head, Alleluia!
Made like him, like him we rise, Alleluia!
Ours the cross, the grave, the skies, Alleluia!
—————————————————-
4. Zweven we nu waar Christus heeft geleden, halleluja!
In navolging van ons verheven Hoofd, halleljia!
Gemaakt zoals Hij, zoals Hij stijgen we, halleluja!
Ons kruis, het graf, de lucht, halleluja!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl