Christ, the Lord is risen today – vs. 5

5 Hail the Lord of earth and heaven, Alleluia!
Praise to thee by both be given, Alleluia!
Thee we greet triumphant now, Alleluia!
Hail the Resurrection, thou, Alleluia!
———————————————-
5. Wees gegroet, de Heer’ van aarde en hemel, halleluja!
Alle lof zij U beiden, halleluja!
Heerlijk groeten we nu triomfantelijk,halleluja!
Gegroet de opstanding, Gij, halleluja!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl