Christus, onze Heer’, verrees – vs. 3

Maar Zijn lijden en Zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer’,
halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer,
halleluja!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl