Come, Thou Almighty King – vs. 1

1 Come, thou Almighty King,
help us thy name to sing,
help us to praise.
Father, all glorious,
o’er all victorious,
come and reign over us,
Ancient of Days.
————————–
1 Kom, gij Almachtige Koning,
help ons Uw naam te zingen,
ons helpen te prijzen.
Vader, geheel verheerlijkt,
o’er allemaal overwinning,
komen en regeer over ons,
Oude van Dagen.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl