Come, Thou Almighty King – vs. 2

2 Come, thou Incarnate Word,
gird on thy mighty sword,
scatter thy foes.
Let thine almighty aid
our sure defense be made,
our souls on thee be stayed;
thy wonders show.
———————————-
2 Kom, Gij vleesgeworden Woord,
omgord met Uw machtig zwaard,
scatter Uw vijanden.
Laat Uw almachtige hulp
onze zekere verdediging worden gemaakt,
onze zielen op U worden geschorst;
Uw wonderen tonen.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl